28.10.2018r. w Husiatynie (Ukraina) odbyły się uroczystości z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz piątej rocznicy założenia Nadzbruczańskiego Stowarzyszenia Kultury i Języka Polskiego. Obchody tych ważnych dat rozpoczęły się w niedzielę o god 13.00 Mszą w kościele Świętego Antoniego. O 14.00 w Domu Kultury Husiatyna odbył się koncert przygotowany przez uczniów szkoły sobotniej oraz członków Nadzbruczańskiego Stowarzyszenia Kultury i Języka Polskiego.

Na uroczystościach obecni byli zaproszeni goście:

      delegacja Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku pod kierownictwiem pani Małgorzaty Kasperkiewicz

      prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie – pani Emilia Chmielowa

      redaktor czasopisma „Nasze drogi” – pani Teresa Dutkiewicz

      prezesi organizacji polonijnych obwodu tarnopolskiego

      goście z Polski.

Po zakończeniu koncertu dzieci częstowały się słodyczami, a dorośli jeszcze i daniami polskimi (barszczem czerwonym, bigosem, sernikiem….).

Prezes Nadzbruczańskiego Stowarzyszenia Kultury i Języka Polskiego Jan Piejko

Zdjęcia autorstwa Vasyla Brataka

Grobowiec Paygertów – Sidorów w 100-lecie niepodległości