Tu znajdziesz nasze wspomnienia z lat dawnych, a także informacje i zdjęcia z ważnych, bieżących wydarzeń rodzinnych.

A do tego trochę genealogii, ciekawostek, a nawet humoru, tak aby historia rodziny zaciekawiła młode i przyszłe  pokolenia…

Nasza rodzina w Józefowie – 2007 

stoją od lewej: Katarzyna Korycki (z d. Witkowska), Tytus Witkowski, Agnieszka Witkowska, Barbara Korycka

siedzą od lewej: Andrzej Witkowski, Maria Baraniecka Witkowska – właścicielka strony, Małgorzata Baraniecka

leżą od lewej: Szymon Piotr, Franciszek Józef, Filip Andrzej, Jan Kazimierz Witkowscy

Zapraszam do wpisywania sie do księgi gości.