16 września 2008 w Warszawie urodził się nam piąty wnuczek Tadeusz Antoni

A oto on z czterema starszymi braćmi

Z Mamą Agnieszką iczterema starszymi braćmi