Niedawno napisał do mnie Pan Dmytro Atroshenko ze Lwowa. Zbieracz starych pamiątek i właściciel sklepu antykwarycznego, znalazł na „pchlim” targu obraz sygnowany Józef Kalasanty Pajgert r.1843.

Nic nam nie zostało z twórczości literackiej i artystycznej mego 3 razy pradziada, pierwszego właściciela majątku w Sidorowie nad Zbruczem. Stąd znalezisko Pana Dmytra jest bardzo cenne, a jego kontakt ze mną godny uznania i wdzięczności.

Tak więc naszą jedyną pamiątkę po przodku, mało znanym i zapominanym w rodzinie, obraz z epoki romantyzmu, przedstawiamy Czytelnikom i Przyjaciołom strony.

Maria Baraniecka-Witkowska