Dyplom wydany przez Prufungskommission algemeine Volks- und Burgerschulen w Wiedniu w 1915 r. potwiedzający zdanie egaminu z języka francuskiego przez Kingę Trzecieską, późniejszą Moysową. Potwierdzony w 1949 roku. Dyplom ten umożliwił jej nauczanie j. francuskiego w Liceum w Dynowie w latach 1946 – 51.

str.2