1  JÓZEF BOHDAN ur: 1720

+FELICJA GRABIANKA

2  MARCIN (MICHAŁ) BOHDAN

     + NN

3   LEOPOLD BOCHDANUR: 1759  zm: 1821

            +ANIELA LESZCZYŃSKA

4   STANISŁAW  BOCHDAN ur: 14.04.1789  Szychowice  zm: 3.03.1863

     +WIKTORIA ŁODYŃSKA ur: 1800  zm: 1902

     5   HIPOLIT BOCHDAN ur: 1826  Zadwórze  zm: 1911 Milatyn

          +AMELIA KONOPKA ur: 1832 Mogilany, m: 1855  zm: 1912 Zadwórze

          6  ALEKSANDRA BOCHDAN ur: 1856 Zadwórze  zm: 1929 Zakopane

              +ALFONS PARCZEWSKI ur: 1849  m: 28.04.1878 Zadwórze  zm: 21.04.1933  Wilno

          6  HELENA BOCHDAN ur: 1859  Zadwórze zm: 1922

               + JÓZEF GERINGER d’OEDENBERG ur: 1854 m: 27.07.1884  zm: 1930

          6  MARIA BOCHDAN ur: 2.07.1861  Zadwórze  zm: 1956

              +KAZIMIERZ OBERTYŃSKI  ur. 07.07.1840 Stronibaby  zm: 16.05. 1926 Stronibaby

          6  EMILIA BOCHDAN ur: 17.10.1865 Zadwórze  zm: 26.06.1952  Dynów

              +KORNEL PAYGERT  ur. 13.04.1868 Sidorów  m: 7.04.1890 Lwów  zm: 24.03.1936

              Lwów

               7  JÓZEF KALASANTY PAYGERT  ur: 4.06.1892 Sidorów  zm: 1.04.1962 Dynów

                   +MARIA JÓZEFA TRZECIESKA ur: 15.03.1897 Dynów  m: 10.09.1921 Lwów  zm:

                   8.03.1985 Dynów

                   8  MAŁGORZATA EMILIA ANTONINA PAYGERT  ur. 10.06.1922 Dynów  zm:

                       10.10.2012 Józefów

                       +KAZIMIERZ ADOLF BARANIECKI ur: 27.02.1909 Dynów  m: 21.01.1945

                       Dynów  zm:  17.07.1995  Warszawa

                      9  MARIA WANDA BARANIECKA  ur: 10.04.1946 Dynów

                          +ANDRZEJ WITKOWSKI  ur: 30.03.1944 Lwów  m:  24.09.1967 Warszawa

                          10  KATARZYNA WITKOWSKA  ur: 13.04.1968 Warszawa

                                 +TOMASZ KORYCKI ur: 4.02.1966 Otwock  m: 7.10.1989 Mississauga

                          10  TYTUS MAREK WITKOWSKI ur: 03.05.1970 Warszawa

                                 +AGNIESZKA CISAK  ur: 11.03.1971 Warszawa  m: 2.07.1994 Warszawa

                                 11  FRANCISZEK JÓZEF WITKOWSKI  ur. 3.04.1997 Józefów

                                                            + ALEKSANDRA TOMASZEWSKA ur. 11.01.1997 Warszawa, m.                                                                          17.07.2021 Warszawa

                                                         12  STANISŁAW ATANAZY WITKOWSKI ur: 19.05.2022 Warszawa

                                 11  JAN KAZIMIERZ WITKOWSKI  ur: 2.07.1999  Józefów

                                                            + WERA PIKLIKIEWICZ ur. 13.07.1999 Warszawa, m. 07.08.2021,                                                                         Warszawa

                                                         12 ANTONI WITKOWSKI ur: 18.06.2022 Warszawa

                                 11  FILIP ANDRZEJ WITKOWSKI  ur: 9.01.2002  Warszawa

                                 11  SZYMON PIOTR WITKOWSKI ur: 23.12.2004  Warszawa

                                 11  TADEUSZ  ANTONI WITKOWSKI  ur: 16.09.2008  Warszawa

                                 11 ANNA MARIA WITKOWSKA ur:18.09.2013  Warszawa

 

                                        Pozostałe pokolenia po Józefie Kalasantym Paygercie – patrz drzewo Trzecieskich

 

           6  ZOFIA BOCHDAN ur: 14.02.1867 Zadwórze  zm: 1951

               +ZYGMUNT PIOTROWSKI ur: 1852  m: 2.07.1899 Zadwórze  zm: 1926

           6  WIKTORIA BOCHDAN  ur: 25.04.1868 Zadwórze  zm: 1902  Sidorów

               +ADAM OLSZEWSKI  ur: 1864  m: 2.08.1890 Zadwórze  zm: 1945

           6  STEFANIA BOCHDAN ur: 17.07.1870  Zadwórze  zm: 1927  Wasylkowce

               +STANISŁAW UJEJSKI  ur. 16.11.1866  Wasylkowce  m: 17.10.1894 Zadwórze  zm: 1940 Starobielsk

                – zamordowany  przez NKWD

           6  TADEUSZ BOCHDAN  ur: 13.09.1871 Zadwórze  zm: 2.09.1918  Lwów

               +ANNA KOZIEBRODZKA  ur: 23.06.1878  Chłopice  m: 14.06.1896   zm: 1925

               7  AMELIA PAYGERT  ur: 9.10.1893  Sidorów   zm: 8.05.1993 Lublin

                   +ZYGMUNT ŁĄCZYŃSKI  ur: 1879  zm: 6.09.1939 Żółkiew

              7   MARIA PAYGERT  ur: 9.04.1896 Sidorów  zm: 1982 Kraków

                   +JAN BOBRZYŃSKI ur: 14.09.1882  zm: 3.09.1951 Kraków

                Pozostałe pokolenia po Emilii Bochdan – patrz drzewo Paygertów

 

 

Nazwisko Bohdan pochodzenia wołoskiego – „Od Boga dany”

Rodzina Bohdanów sięga swoimi korzeniami do hospodarów (książąt) wołoskich – Stefana Bohdana. Są to  czasy panowania w Polsce króla Jana Olbrachta, czyli koniec XV w.

Pisownię nazwiska na Bochdan  zmienił Leopold Bochdan

Herb Bończa został rodzinie nadany za czasów Zygmunta Augusta (XVI w) przez hetmana Mikołaja Sieniawskiego za obronę Brzeżan.