Z największą przyjemnością zawiadamiam moich Szanownych Czytelników, że 14 sierpnia 2016 r. odbyła się  w Dynowie piękna uroczystość: nazwano Miejski Park imieniem rodziny Trzecieskich, czyli właścicieli ogrodu i dworu od końca XVIII wieku.

   Takie wydarzenia integrują mieszkańców z przeszłością, są lubiane przez wszystkich  nie tylko jako przyjemne, kulturalne uroczystości, ale przybliżają historię miejsca zamieszkania, zaciekawiają jej kolejami losu, prowokują do zadumy….
W wyjątkowo słoneczne, niedzielne popołudnie, zaproszeni Mieszkańcy  Dynowa i liczni Goście, wygodnie usadowieni w zielonym parku, ujrzeli wielki głaz z zasłoniętą jeszcze tablicę upamiętniającą nazwisko ofiarodawców parku. Niektórzy pytali dlaczego akurat to miejsce wybrano: tu był ongiś węgieł starego dworu, niejako jego granica z parkiem.
Z przyjemnością słuchano  i opowiadania Pana Burmistrza, Zygmunta Frańczaka, głównego inicjatora i organizatora rewitalizacji parku,  poznawano historię rodziny Trzecieskich ciekawie przedstawioną przez Pana Józefa Stolarczyka, historyka, ale nie tylko przez niego: również i drugi historyk Pan Maciej Jurasiński opowiedział tę historię….wierszem!

  Wystąpienie najstarszego przedstawiciela rodziny Trzecieskich, 93- letniego Adama Paygerta, który opowiadał o losach rodziny w czasie ostatniej wojny, zostało nagrodzone burzą oklasków i życzliwymi komentarzami.
Odsłonięcie przez rodzinę i poświecenie pamiątkowej tablicy zwieńczyło uroczystość.

A późniejsze występy kapeli smyczkowej, pamiątkowe zdjęcia, spotkania ze znajomymi gośćmi i elegancki obiad w restauracji Aleksandria – dopełniły pięknego, historycznego dla Miasta i rodziny – popołudnia.
Niech piękne miejsce rekreacji i zabawy służy wszystkim pokoleniom mieszkańców Dynowa i przypomina jego przeszłość.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

Pan Burmistrz Zygmunt Frańczak, Ks. Proboszcz Stanisław Janusz z Marią Baraniecką-Witkowską składają kwiaty na grobowcu Trzeciekich

Goście w oczekiwaniu na uroczystość

Występ Orkiestry dętej

Przemawia Pan Burmistrz Zygmunt Frańczak

Pan Józef Stolarczyk, historyk, przedstawia historię rodziny Trzecieskich

Prawnuczka Stefana Trzecieskiego odsłania tablicę pamiatkową razem z wnukiem Stefana – Adamem Paygertem oraz  Panem Burmistrzem

Mieszkańcy Dynowa i zaproszeni Goście po odsłonięciu tablicy

Poświęcenie parku przez Ks. Prałata Stanisława Janusza z kościelnym Tadeuszem Jurasińskim

Pan Maciej Jurasiński wygłasza wierszowaną historię rodziny ofiarodawców, swego autorstwa

Najstarszy wnuk Stefana Trzecieskiego – Adam Paygert – wspomina ludzi i lata wojny przeżyte w tym miejscu

Podziękowania dla Władz Miasta i wszystkich, którzy przyczynili się do powstania parku składa prawnuczka Stefana Trzecieskiego – Maria Baraniecka-Witkowska

Występ wokalno-muzycznego zespołu Dynowianie

Od lewej: twórca pamiatkowej tablicy artysta plastyk Pan Maciej Syrek z Krosna, Maria Baranieckaa-Witkowska, oraz Pan Andrzej Kołder – właściciel dworu w Kopytowej i dyrektor Muzeum Kutury Szlacheckiej

Wykład Profesora dra hab. Michała Parczewskiego, o Jego wykopaliskach archeologicznych na terenie Bachórza, dotyczący znalezisk z inskrypcjami chrześcijańskimi datowanymi na VII wiek

Występ trio muzycznego i solistki

Po przyjęciu zaproszeni Goście otrzymali od Pana Burmistrza okolicznościową publikację, której Redaktorem jest Pan Józef Stolarczyk (Redaktor Naczelny Rocznika Historycznego – Dynoviana):

Publikację można nabyć w Miejskiej Bibliotece w Dynowie –

ul.Ks.Ożoga 6
36-065 Dynów

Tel. 016-65-22-653

oraz pięknie wykonany w brązie, przez artystę plastyka Pana Macieja Syrka z Krosna, herb Dynowa:

Adam Paygert, Maria Baraniecka-Witkowska, Andrzej Witkowski

400-letni dąb – najstarsze drzewo parkowe – jeden z czterech pomników przyrody parku

Schodki – jedyna pozostałość starego dworu