Sądzę, że wielu czytelników mojej strony zainteresuje ciekawy artykuł Pana Józefa Stolarczyka o początkach bankowości w Dynowie, mającej miejsce jeszcze w  czasach galicyjskich,  na przełomie XIX i XX wieku. Tekst ukazał się w nowym periodyku dynowskim wydawanym przez Samorząd Miasta  – „DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY • NR 1/1 • STYCZEŃ – MARZEC 2017” i przypomina, że w zarządzie lokalnego banku zasiadał mój pradziad Stefan Trzecieski, a jeszcze wcześniej jego ojciec, Zbigniew.

   Nie wiemy, czy Towarzystwo Zaliczkowe w Dynowie przetrwało I wojnę i działało w okresie międzywojennym, ale przypomnienie tak istotnej  inicjatywy, powstałej wyłącznie ze względów prospołecznych, będzie zapewne bodźcem do kolejnej penetracji dziejów już bliższych współczesności,  a także oddaniem szacunku jego Założycielom.

                                                           Maria Baraniecka-Witkowska